ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำตลาดไนท์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 264 ครั้ง


    วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำตลาดไนท์


ภาพกิจกรรม