ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพรมน้ำถนนวิจิตร 1 และ 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 122 ครั้ง


    วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพรมน้ำถนนวิจิตร 1 และ 2


ภาพกิจกรรม