ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างท่อตลาดไนท์บาร์ซาร์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 98 ครั้ง


    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างท่อตลาดไนท์บาร์ซาร์


ภาพกิจกรรม