ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 92 ครั้ง


    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และดำเนินการฉีดล้างรถขยะเมื่อใช้งานเสร็จ


ภาพกิจกรรม