งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้มายื่นขอต่อใบอนุญาตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 307 ครั้ง


    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15.00 - 15.40 น. งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ได้มายื่นขอต่อใบอนุญาตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ภาพกิจกรรม