ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดเขื่อนริมปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 76 ครั้ง


    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดเขื่อนริมปิง


ภาพกิจกรรม