ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้าง และทำความสะอาด บริเวณเจดีย์กะโลทัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 99 ครั้ง


    วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้าง และทำความสะอาด บริเวณเจดีย์กะโลทัย ตามที่ชุมชนได้ขอความอนุเคราะห์มา


ภาพกิจกรรม