งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจับสุนัขจรจัดที่ทำร้ายประชาชนที่สนง.อัยการจังหวัด และร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเหตุฝูงสุนัขคุ้นขยะบริเวณหมู่บ้านจงสวัสดิ์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 197 ครั้ง


    วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจับสุนัขจรจัดที่ทำร้ายประชาชนที่สนง.อัยการจังหวัด และร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเหตุฝูงสุนัขคุ้นขยะบริเวณหมู่บ้านจงสวัสดิ์​ และเห็นควรให้งานรักษาความสะอาดดำเนินการแจ้งวัน​ เวลาที่แน่นอนในการเก็บขนขยะ​ และขอถังคอนเทนเนอร์ไว้ในจุดรวมขยะ


ภาพกิจกรรม