สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อบรม DLTV ซึ่งได้รับคัดเลือก จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 42 ครั้ง


    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 อบรม DLTV ซึ่งได้รับคัดเลือก จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นโรงเรียนเป้าหมายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จะเริ่ม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในเดือนมิถุนายนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


ภาพกิจกรรม