กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 38 ครั้ง


    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ


ภาพกิจกรรม