งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมทำความสะอาด เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 43 ครั้ง


    วันที่ 15 นะ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมทำความสะอาด เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.62 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก


ภาพกิจกรรม