ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดไนท์บาร์ซาร์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 107 ครั้ง


    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดไนท์บาร์ซาร์


ภาพกิจกรรม