กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณถนนวัดกะโลทัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 48 ครั้ง


    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณถนนวัดกะโลทัย


ภาพกิจกรรม