นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระประจำปี 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 145 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์บ่อมักเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระประจำปี 2562 พร้อมร่วมกันสรงน้ำพระพุทธศิลาวชิรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดร่วมกิจกรรมจำนวนมากภาพกิจกรรม