ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ เศษวัสดุตกค้าง ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 111 ครั้ง


    วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ เศษวัสดุตกค้าง ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม