ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 269 ครั้ง


    วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างในเขตเทศบาล และล้างรถขยะฉีดน้ำยาหลังการใช้งาน


ภาพกิจกรรม