งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเรื่องการทิ้งของเสียลงบนถนน บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวชักธง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 165 ครั้ง


     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนเรื่องการทิ้งของเสียลงบนถนน บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวชักธง จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่า ทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขาภิบาลฯ อาหาร 


ภาพกิจกรรม