ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 124 ครั้ง


    วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์


ภาพกิจกรรม