การประชุมแผนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 93 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมแผนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยนางศศิธร ศริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมในการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงภาพกิจกรรม