ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดลานอนุรักษ์และถนนหลังสวนน้ำ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 98 ครั้ง


    วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดลานอนุรักษ์และถนนหลังสวนน้ำ


ภาพกิจกรรม