ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ บริเวณถนนเทศา 2 ซอย 9


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


    วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ บริเวณถนนเทศา 2 ซอย 9


ภาพกิจกรรม