กองช่างสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำเสียชำรุด ถนนประชาหรรษา ซอย 18


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 107 ครั้ง


    วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กองช่างสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำเสียชำรุด ถนนประชาหรรษา ซอย 18