งานสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานจับสุนัขจรจัดตามคำร้องของประชาชน จำนวน 2 ราย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 229 ครั้ง


    วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 งานสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานจับสุนัขจรจัดตามคำร้องของประชาชน จำนวน 2 ราย


ภาพกิจกรรม