งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มาขอต่อใบอนุญาตและสถานประกอบการที่เปิดใหม่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 118 ครั้ง


    วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มาขอต่อใบอนุญาตและสถานประกอบการที่เปิดใหม่ ดังนี้ สถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 3 ร้าน สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 2 ร้าน และเข้าให้คำแนะนำแก่ วิทยาลัยเทคนิค กำแพงเพชร เรื่อง สุขาภิบาลฯ ร้านอาหารในสถานศึกษา


ภาพกิจกรรม