ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้และขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 86 ครั้ง


    วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้และขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม