ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนประชาหรรษา ซอย 12 และ ถนนราชดำเนิน ซอย 22


เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 104 ครั้ง


    วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนประชาหรรษา ซอย 12 และ ถนนราชดำเนิน ซอย 22


ภาพกิจกรรม