ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้และขยะในเขตเทศบาลฯ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 100 ครั้ง


    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้และขยะ ตกค้างตามถนนสายต่างๆ


ภาพกิจกรรม