งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่อทองแดง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 91 ครั้ง


    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่อทองแดง


ภาพกิจกรรม