งานป้องกันโรคฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมี ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนเกาะแขก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 186 ครั้ง


    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 งานป้องกันโรคฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมี ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนเกาะแขก


ภาพกิจกรรม