ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 269 ครั้ง


    วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และล้างรถขยะ หลังการปฏิบัติงาน


ภาพกิจกรรม