ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด ศาลหลักเมือง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 103 ครั้ง


    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด ศาลหลักเมือง