โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร. ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผ่าตัดตา ชุมชนป่ามะปราง วัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 261 ครั้ง


    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร. ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผ่าตัดตา ชุมชนป่ามะปราง วัดคูยาง


ภาพกิจกรรม