งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนเกาะแขกและชุมชนวังคาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 95 ครั้ง


    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมี ควบคุมยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนเกาะแขกและชุมชนวังคาง ตามได้รับการแจ้งจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรและอสม.ในชุมชน


ภาพกิจกรรม