งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ออกตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 253 ครั้ง


    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ออกตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม


ภาพกิจกรรม