งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงเยี่ยมบ้านเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วยในชุมชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 110 ครั้ง


    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงเยี่ยมบ้านเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วยในชุมชน


ภาพกิจกรรม