งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเตือนเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุขวด บริเวณตลาดไนท์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 177 ครั้ง


    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเตือนเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุขวด ในร้านขายของชำ จำนวน 3 ร้าน บริเวณตลาดไนท์โซนแผงผ้า


ภาพกิจกรรม