งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 25 ครั้ง


    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-19.30 น. งานเทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

    - ออกตรวจบริเวณหลังรพ.กพ

    - ออกตรวจบริเวณสวนสาธารณะ

    - ออกตรวจบริเวณถนนเจริญสุข

    - ออกตรวจภายในเขตเทศบาล


ภาพกิจกรรม