งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 41 ครั้ง


    วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความพร้อม สร้างความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์ และสร้างความตื่นตัวของพนักงานดับเพลิง


     สำหรับหัวข้อในการฝึกครั้งนี้ คือ ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจ scba. ในการเข้าค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดในอาคาร และฝึกการคำนวนอากาศที่ใช้ในการปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัย โดยมีผู้ควบคุมที่เรียกว่า Control board การฝึกซ้อมแผนประจำเดือน มิ.ย. เพื่อสร้างควมพร้อม สร้างความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์ และสร้างความตื่นตัวของพนักงานดับเพลิง วันนี้ฝึกในหัวข้อการใช้ เครื่องช่วยหายใจ scba. ในการเข้าค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดในอาคาร และฝึกการคำนวนอากาศที่ใช้ในการปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัย โดยมีผู้ควบคุมที่เรียกว่า control board มีหน้าที่เช็คเวลาและปริมาณอากาศใน scba และมีหน้าที่คอยเตือนผู้ที่เข้าค้นหาเมื่ออากาศใกล้หมดจะต้องแจ้งเตือนให้ผู้ที่เข้าค้นหาออกจากอาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันฝึกและประสบความสำเร็จในการฝึกครั้งนี้เป็นอย่างดีภาพกิจกรรม