กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการออกปฏิบัติงานดูดเลน บริเวณถนนชากังราว


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 16 ครั้ง


    วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการออกปฏิบัติงานดูดเลน บริเวณถนนชากังราว


ภาพกิจกรรม