นายปกฤษ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำทีมงานลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 149 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายปกฤษ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำทีมงานลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อีกด้วยภาพกิจกรรม