กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ นายณฐกฤต ญาสนธิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 105 ครั้ง


    วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ นายณฐกฤต ญาสนธิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งได้รับอุบัติเหตุและขณะนี้พักฟื้นอยู่บ้าน


ภาพกิจกรรม