นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ในการดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำเสียอุดตันในช่วงหน้าฝน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 589 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายวสันต์ เสริฐศรี ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลฯ ลงพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ในการดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำเสียอุดตันในช่วงหน้าฝน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้เริ่มมีปริมาณฝนตกในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมือง จึงได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อกำจัดเศษขยะดินหินทรายที่อุดตันตามท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อที่น้ำจะได้ไหลระบายลงสู่แม่น้ำปิงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมักพบปัญหาเกี่ยวกับไขมันจากเศษอาหารที่อุดตันตามร้านอาหารต่างๆ ดังนั้นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงอยากขอความร่วมมือ จากพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านอาหารให้ช่วยกันดูแลเรื่องเศษอาหารก่อนที่จะเทน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำ เพื่อช่วยกันป้องกัน ไม่ให้ท่อน้ำอุดตันซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้อีกทางหนึ่ง


ภาพกิจกรรม