นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บขยะที่คนเอามาทิ้งนอกถังคอนเทนเนอร์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 103 ครั้ง


    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บขยะที่คนเอามาทิ้งนอกถังคอนเทนเนอร์