นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บขยะตกค้าง และล้างรถขยะหลังปฏิบัติงาน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 129 ครั้ง


    วันที13 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บขยะตกค้าง และล้างรถขยะ หลังปฏิบัติงาน


ภาพกิจกรรม