งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ออกดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 177 ครั้ง


    วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ออกดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนเพชรวาริน ท่อทองแดง โรงเรียนกาญจนะศึกษา ตามการแจ้งโรคจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรและอสม.ในชุมชน


ภาพกิจกรรม