ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกองกิ่งไม้ บริเวณชุมชนวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 116 ครั้ง


    วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกองกิ่งไม้ ชุมชนวัดคูยาง


ภาพกิจกรรม