ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ และกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 98 ครั้ง


    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ และกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม