ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะ ถนนประชาหรรษา ซอย 12


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 85 ครั้ง


    วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะ ถนนประชาหรรษา ซอย 12


ภาพกิจกรรม