งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนประชาหรรษา 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 96 ครั้ง


    วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนประชาหรรษา 2 ราย วันที่ 7 ตามการแจ้งโรคจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรและอสม.ในชุมชน


ภาพกิจกรรม