เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงรับฟังความคิดเห็นและร่วมวางแผนแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะ ของชุมชนเทศบาล4


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 105 ครั้ง


    วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงรับฟังความคิดเห็นและร่วมวางแผนแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะ ของชุมชนเทศบาล4 และให้ร่วมสอดส่องการแอบทิ้งขยะ


ภาพกิจกรรม